Spoločnosť JuicyFields pokrýva riziko rastlín ponukou klonov na požiadanie. Ak sa s rastlinou niečo stane, nahradí ju podobná rastlina. V krátkosti, spoločnosť JuicyFields zasadí zakaždým o niekoľko rastlín viac, ako je celkový počet zadaných od e-Growerov.