JuicyFields kryje riziko rostlin tím, že nabízí klony na vyžádání. Pokud se s rostlinou něco stane, nahradí ji podobná rostlina. Stručně řečeno, společnost JuicyFields vysadí pokaždé o několik rostlin více.